بانک سوالات پایه نهم

بانک سوالات پایه نهم

#عنوان آزمونتوضیحات سوالات آزمونپاسخنامه
1حساب و شیمیآزمون هفتگی
آزمون هفتگی.pdf
-
2ادبیات و فیزیکآزمون هفتگیسوالات آزمون.pdf
-
3عربی و هندسهآزمون هفتگی
سوالات آزمون.pdf
-
4پیام آسمانی و زیستآزمون هفتگی
آزمون  .pdf
-
5ادبیات فارسیمیان ترم (آبان ماه)
میان ترم ادبیات.pdf
-
6انشا و املامیان ترم (آبان ماه)
انشا و املا.pdf
-
7پیام های آسمانیمیان ترم (آبان ماه)
پیام نهم.pdf
پاسخنامه.pdf
8ریاضیمیان ترم (آبان ماه)
آزمون ریاضی.pdf
پاسخنامه.pdf
9زبان انگلیسیمیان ترم (آبان ماه)
زبان انگلیسی.pdf
پاسخنامه.pdf
10زیست و زمین (علوم)میان ترم (آبان ماه)
زیست و زمین.pdf
پاسخنامه.pdf
11فیزیک و شیمی (علوم)میان ترم (آبان ماه)فیزیک و شیمی.pdf
پاسخنامه.pdf
12عربیمیان ترم (آبان ماه)میان ترم عربی.pdf
پاسخنامه.pdf
13قرآنمیان ترم (آبان ماه) قرآن.pdf
-
14مطالعات اجتماعیمیان ترم (آبان ماه)مطالعات pdf
پاسخنامه.pdf
15تیزهوشان (مبتکران)مبتکران (آذرماه)آزمون مبتکران.pdf
پاسخنامه.pdf